Varför engagemang?

En av mina kollegor ställde en gång frågan till mig: ”Varför tror du att människor engagerar sig? Vad är det som driver deras engagemang?” Jag hade inget bra svar. Jag hade aldrig tidigare reflekterat kring frågan för att engagemang alltid har varit en självklarhet i mitt liv. Jag började engagera mig inom föreningslivet redan på högstadiet och fortsatte sedan under gymnasietiden då jag initierade bildande av en humanistförening på skolan och startade en kollektiv insamling till Barnfonden. Som ung vuxen var jag aktiv inom en rad ideella organisationer samt inom studentkåren vid San Francisco State University och Göteborgs universitet. Idag arbetar jag inom den ideella sektorn. Jag arbetar för och med människor som är ideellt engagerade. Dessutom är jag själv ideellt aktiv vid sidan om arbetet.

Den idéburna sektorn kan vara byråkratisk och hierarkisk. Ibland råder det exkluderande strukturer och kulturer samtidigt som den interna demokratin kan behöva förbättring. Såväl personkonflikter som ideologiska polariseringar och olika grupperingar förekommer. Människor kommer och människor går. Det är ett faktum att många ideella organisationer har utmaningar med att attrahera och behålla nya aktiva medlemmar och upprätthålla mångfald utifrån ålder, kön, funktionalitet, sexuell läggning, etnicitet och religion.

Det är också ett faktum att många ideella organisationer har långvarigt ideellt aktiva som inte ger upp trots att de ibland behöver arbeta i motvind och befinna sig i strukturen, kulturen och konflikten. De kallas för eldsjälar. De brinner för organisationens vision. De lever för organisationen. Deras motivation och drivkraft kan framstå som en gåta. Förutom interna utmaningar inom organisationen finns det även privata utmaningar som behöver beaktas i kalkylen. Ideellt aktiva har pressade scheman, krävande arbeten och barn som behöver uppmärksamhet. Kanske har de sjuka föräldrar som behöver omsorg. Det finns med andra ord mycket som skulle kunna begränsa deras engagemang eller hindra dem från att engagera sig.

Jag har reflekterat kring frågan genom att lyssna på ideella krafter som jag arbetar med. Jag har även ställt frågan till mig själv. Utan att ha läst en hög med forskningsmaterial kan jag nu i all enkelhet svara på frågan som kollegan ställde till mig. Människor engagerar sig för att de vill göra nytta och för att de tror på något. Ideellt engagerade vill påverka och förändra både organisationen men även samhället omkring den. Individer gillar att befinna sig i ett kollektiv och de behöver känna samhörighet.  Samhörighet kan individen hitta inom föreningslivet med andra likasinnade som arbetar mot gemensamma mål. Istället för att fråga varför engagemang bör vi istället konstatera varför inte engagemang!

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

Detta inlägg är publicerat i Blogg. Bokmärk permalänken. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.
 • Vårt nyhetsbrev

 • Senaste inläggen

 • Arkiv

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
 • Follow on Bloglovin