Våra roller i styrelsen

De senaste dagarna har jag ägnat åt att få alla delarna till min e-kurs för ideella styrelser på plats. Det innebär att jag har haft styrelsearbete på hjärnan och fått en hel massa nya tankar om hur vi inom ideell verksamhet kan få till ett lyckat styrelsearbete.

När jag har utbildat och coachat ledare genom åren så har frågan om förväntningar på varandra i styrelsen återkommit som en viktig fråga. Outtalade förväntningar är en källa till konflikter och irritation som påverkar motivationen och arbetsglädjen i styrelsen.

Ofta tar vi för givet att vi menar samma sak när vi till exempel pratar om roller i styrelsen. Vi väljer en person till webbansvarig och alla är nöjda och glada, tills vi upptäcker att vi har helt olika bilder av vad en webbansvarig borde göra.

Om vi dessutom missar att vi faktiskt pratar om förväntningar på en roll, i det här fallet webbansvarig, så riskerar missförståndet att leda till anklagelser på personnivå. Då blir konflikten mycket svårare att lösa. Om vi istället kan lyfta diskussionen till  att handla om rollen så blir det lättare att hålla samtalet på en saklig nivå och att hitta strategier för att komma vidare.

Har styrelsen missat att prata igenom vad vi menar och vilka förväntningar vi kopplar ihop med olika roller så är det hela styrelsens gemensamma problem. Kan vi se det så, så blir även ansvaret att hitta en lösning på problemet hela styrelsens, istället för att vi ser det som en konflikt mellan två eller flera personer.

Lyft upp alla rollerna till diskussion. Vad tycker vi att en webbansvarig ska göra? En sekreterare, en kassör, en ordförande? Skilj på roll och person.

När ni är överens om vad de olika rollerna ska innehålla kommer steg två: då kan den som just nu innehar en viss roll titta på listan och tala om för resten av styrelsen om den känns rimlig att leva upp till. Svaret kan bero på många olika saker. Det kan handla om brist på tid, intresse eller kompetens som gör att jag inte vill ha ansvaret för en viss uppgift.

Om personen som är vald till kassör inte vill eller kan leva upp till det som ni har kommit överens om att kassörsrollen ska innehålla så får ni hitta kreativa lösningar på det problemet. Kan ni fördela uppgifterna på något annat sätt? Kan någon avlasta kassören eller samarbeta med kassören om vissa uppgifter? Behöver ni sänka ambitionsnivån? Eller finns det andra lösningar?

Ett ideellt uppdrag är inte som ett jobb, med en arbetsbeskrivning som någon annan har bestämt och som du måste följa om du vill behålla jobbet. De arbetsbeskrivningar som ni arbetar efter i er styrelse är överenskommelser mellan er i organisationen.

Antingen är arbetsbeskrivningarna uttalade och nerskrivna och då är de lättare att diskutera och ändra i. Eller också är de outtalade och anses självklara, ”så har vi alltid gjort” eller ”men det är väl klart att detta ingår om du är kassör?”. Då blir det svårare. Då måste den som har rollen gissa vad de andra förväntar sig. Det är ganska onödigt, särskilt om ni vill ha ett bra arbetsklimat och samtidigt få mycket gjort.

Hur gör ni för att vara säkra på att ni menar samma sak när ni pratar om era roller? Hur löser ni konflikter eller irritation som uppstår för att någon inte gör det som någon annan förväntar sig?

Min e-kurs för ideella styrelser består av fem delar som styrelsen går igenom tillsammans, i sin egen takt och på sina villkor. Varje del består av en kort föreläsning på video och tillhörande arbetsmaterial. Allt som behövs är en dator med internetuppkoppling.

Under maj månad säljer jag kursen till specialpris. Styrelsen får en unik inloggning som gäller i tolv månader, så ni kan köpa kursen nu och genomföra den senare. Naturligtvis kan kursen också köpas in för flera styrelser, till exempel i en större organisation.

Läs mer och beställ kursen på min hemsida. Lycka till med ert styrelsearbete! 

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

Detta inlägg är publicerat i Blogg och taggat , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.
 • Vårt nyhetsbrev

 • Senaste inläggen

 • Arkiv

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
 • Follow on Bloglovin