Styrelsens arbetsordning

Det är en ljuvlig, solig dag i början av augusti. Jag jobbar med altandörren öppen mot trädgården.

Den här veckan gör jag de sista ändringarna i min e-kurs för styrelser, som nylanseras i nästa vecka. Jag har uppdaterat den efter att ha fått feedback från de första styrelser som genomfört kursen. Nu blir den ännu bättre än förut.

Min tanke med kursen är att ge styrelser möjlighet att själva designa sitt styrelsearbete, utifrån vad som fungerar för dem och deras organisation. Jag ger tips och råd, men det som är mest värdefullt är de diskussioner som styrelsen själva har, med utgångspunkt i föreläsningarna.

Just idag uppdaterar jag mallen för styrelsens arbetsordning, som ingår som material i kursen. Det är inte alla styrelser som jobbar utifrån en arbetsordning och för en del styrelser är den helt onödig. Men de allra flesta brukar tycka att en bra arbetsordning gör arbetet blir både lättare och mer effektivt.

Det passar bra att se över mallen, eftersom jag parallellt tar fram ett förslag på arbetsordning för styrelsen i Växjö Rödakorskrets, där jag är ordförande.

När jag valdes till ordförande så hade jag inte suttit i den styrelsen tidigare och inte heller varit aktiv i Röda Korset särskilt länge. Jag kände inte till alla rutiner och i början var det ganska frustrerande. Även om jag hade tillgång till vår fantastiska personal och de eldsjälar som suttit i styrelsen tidigare när jag behövde fråga något, så kändes det hela tiden som att jag låg steget efter, istället för steget före.

Om det hade funnits en arbetsordning som beskrev hur styrelsen arbetade, hur informationsflödena såg ut, samarbetet mellan styrelse och personal, hur vi organiserar våra frivilliga, vem som svarar på frågor från pressen och hur budgetprocessen fungerar, så hade det varit lättare att vara proaktiv och göra skillnad.

Det är inte så att dessa beslut inte fanns. Det är klart att de gjorde. Växjö Rödakorskrets är en välfungerande förening med bra rutiner. De var bara det att besluten om rutinerna fanns utspridda i olika styrelseprotokoll och i minnet hos personal och styrelsemedlemmar. Precis som i så många andra föreningar som jag har utbildat genom åren.

Det fungerar bra när det finns kontinuitet i föreningen, men om många styrelsemedlemmar byts ut samtidigt eller om föreningen väljer en ordförande som inte har erfarenhet av föreningen sedan tidigare så är det praktiskt om beslut om hur föreningen fungerar finns samlade på ett ställe.

Arbetsordningen är mer detaljerad än stadgarna och till skillnad från stadgarna så ägs arbetsordningen av styrelsen som kan uppdatera den när de vill. Det handlar inte om att detaljreglera eller att skapa fyrkantiga strukturer som hindrar nya initiativ. Det handlar om att säkerställa att vi är överens om våra roller och hur vi ska arbeta tillsammans. När vi vill ändra på vårt arbetssätt så gör vi den ändringen i överenskommelsen.

Att vara engagerad i en ideell styrelse ska vara roligt och enkelt. Jag hoppas att jag genom mina utbildningar, min bok om ideellt ledarskap och e-kursen bidrar till att styrelser kan skapa bra förutsättningar, så att de kan koncentrera sig på sitt viktiga uppdrag.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

Detta inlägg är publicerat i Blogg och taggat , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.




 • Vårt nyhetsbrev

 • Senaste inläggen

 • Arkiv

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012




 • Follow on Bloglovin