Låt oss diskutera!

I boken Demokratimodellen skriver Thor Rutgersson och jag om behoven att förbättra den interna demokratin, attrahera unga vuxna och testa nya mötesformer. Många traditionella etablerade föreningar är fortfarande i alla högsta grad samhällsrelevanta och attraherar därmed unga vuxna. Ibland finns det dock något i organisationsstrukturen och -kulturen som gör att vi inte alltid lyckas behålla yngre generationer inom föreningen. En högre behållargrad främjar inte enbart förnyelse, en komponent som förebygger stagnation, utan även långsiktighet och kontinuitet vilka bidrar till föreningens utveckling och överlevnad.

Yngre personer klagar ofta på att det inte finns tid eller klimat som främjar diskussion och reflektion på möten. Det är inte sällan en får höra kommentarer som: ”Jag säger inget för att jag får ändå inget sagt. Besluten klubbas igenom snabbt i väntan på fikat. Jag vill gärna diskutera men det blir inte av.”

Brist på diskussion är en utmaning inom föreningslivet. Det kan hända att föreningsaktiva är rädda för ifrågasättande och kritiskt tänkande men ofta handlar det om rutin och invanda mönster. Förbättring av den interna demokratin bör därför prioriteras. Utrymme för diskussion och reflektion bör skapas och uppmuntras inom alla led.

Hur kan vi se till att det diskuteras mera och att fler kommer till tals? Föreningsordförande eller mötesordförande som ofta fördelar ordet kan bli bättre på att bjuda in till diskussion genom att ställa reflekterande öppna frågor. Hen kan bidra till ett bredare samtalsklimat genom att bli bättre på att lyssna för att lyssnande är inte enbart ett beteende utan en attityd. Det kan också innebära att ledarens roll kan behöva tonas ner om fler ska kunna komma till tals samtidigt som hen behöver förbli öppen närvarande, flexibel och accepterande. Den som inleder diskussionen kan uppmuntras att fortsätta med hjälp av gester och uppmuntrande ord från ordföranden såväl som övriga mötesdeltagare.

Föreningen kan också välja att testa nya mötesformer vilka uppmuntrar samtal. Klubban kan till att börja med avlägsnas. Diskussion kan introduceras som en specifik punkt på dagordningen och föreningsaktiva kan fika innan eller under mötets gång. Att sitta i en cirkel främjar diskussion och ögonkontakt mera än en rektangulär biosittning. Vid flera dagars konferenser och längre kurser kan deltagarna få i uppgift att reflektera och förbereda diskussionsmaterial inför nästa programpunkt. Diskussion kan i vissa fall leda till ordväxling och konflikter och en behöver vara förbered på det utan att vara konflikträdd.

En förening vilken uppmuntrar och främjar diskussion är en modern, levande och lärande förening som värnar om sina unga vuxna och vårdar sin interna demokrati.

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

Detta inlägg är publicerat i Blogg och taggat , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.
 • Vårt nyhetsbrev

 • Senaste inläggen

 • Arkiv

  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
 • Follow on Bloglovin