En agenda med tid för det viktigaste

En av styrelsens viktigaste uppgifter i en förening är att visionera. Är ni på väg åt det håll ni vill vara på väg? Gör ni rätt saker på rätt sätt för att komma närmare era mål?

Det gäller att ta sig tid att lyfta blicken och ta reda på det. Att se på organisationen ur ett fågelperspektiv och fundera över vilka beslut som skulle behöva fattas för att ni verkligen ska kunna göra den skillnad som är organisationens syfte.

Hinner ni med att vara strategiska? Eller hamnar de långsiktiga diskussionerna alltid längst ner på dagordningen och drunknar i alla de vardagsbeslut som behöver fattas och verksamhet som behöver organiseras och administreras?

Vem är det egentligen som sätter dagordningen i er organisation? Vem bestämmer vad ni har tid att prata om?

Det är vanligt att en styrelse eller annan grupp som träffas regelbundet använder ungefär samma dagordning vid varje möte. Kanske har ni ärvt er mötesdagordning från tidigare förtroendevalda.

I organisationer med anställda är det vanligt att kansliet är med och sätter dagordningen för styrelsemöten, även om det är styrelsen som beslutar om dagordningen. Kansliet har koll på det som är aktuellt och påminner kanske om viktiga beslut som behöver fattas, eller ber om vägledning i olika frågor. Dessa punkter fyller lätt en dagordning.

När jag var vice ordförande i svenska sektionen av Amnesty International var detta någonting vi ville förändra. Vi ville vara en strategisk och visionär styrelse på riktigt och ha tid att gå på djupet med viktiga frågor. Därför strukturerade vi om i dagordningen och skapade plats för det. Det krävde en del diskussioner både inom styrelsen och med sekretariatet och en del svåra prioriteringar, men det var det värt. Det gjorde skillnad för oss, inte minst för att det är lättare att kliva in i ledarrollen på riktigt om det också finns utrymme för de stora, viktiga frågorna.

Se till att prioritera upp de strategiska och långsiktiga frågorna. Kanske går det att rensa i dagordningen. Finns det informationspunkter som ni egentligen skulle kunna ta i form av en rapport innan mötet? Finns det enklare beslut som ni kan delegera till en mindre grupp, eller fatta per telefon eller mail?

Fundera på om ni kan hitta ett sätt att lyfta blicken, antingen vid varje möte eller vid vissa möten under året. Tid att fundera över viktiga vägval för organisationen framöver, tid att återknyta till meningen med att ni gör det ni gör och kanske hitta nya och bättre sätt att göra det på. Tid att utvärdera och att drömma.

Den som har tid att vara strategisk och långsiktig har större makt över vart ni är på väg. Det här är också en demokratifråga. Det spelar roll vem som har den reella makten över dagordningen. Den är ett strategiskt ledarskapsverktyg. Det är lätt att glömma det, i det vardagliga arbetet.

Vilka förändringar tänker du verka för, när det gäller att sätta agendan i din organisation?

Den här texten är tidigare publicerad på www.lisamoraeus.se.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

Detta inlägg är publicerat i Blogg och taggat , , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.
 • Vårt nyhetsbrev

 • Senaste inläggen

 • Arkiv

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
 • Follow on Bloglovin