”Det löser sig säkert” – civila samhället skuggrapporterar om säkerhetspolitiken

Den 31 maj släppte riksdagens Försvarsberedning sin säkerhetspolitiska rapport ”Vägval i en globaliserad värld”. Rapporten utgör startskottet för den analys och diskussion som år 2015 ska utmynna i ett nytt så kallat inriktningsbeslut för försvarspolitiken. För att föra fram det civila samhällets olika perspektiv på svensk och internationell säkerhet har IKFF under våren satt samman ”Det löser sig säkert – civila samhällets skuggberedning till försvarsberedningen”. Skuggberedningen är en antologi med bidrag från nio organisationer som gör analyser och ger rekommendationer kring säkerhetsfrågor som kräver förebyggande civila lösningar.

Försvarsberedningen har kommit fram till att ett militärt angrepp mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Ändå har diskussionen som följt deras säkerhetspolitiska rapport nästan enbart kommit att röra Rysslands militärreform. Mer av detsamma lär följa. Nästa år ska beredningen beskriva vilka konsekvenser analysen får för försvarspolitiken.

Därför är IKFF:s skuggberedning så viktig – den lyfter perspektiv och problem som hamnar i skuggan av den militära debatten. I rapporten skriver exempelvis Civilförsvarsförbundet om att svenskars krishanteringsförmåga tunnas ut, och Greenpeace skriver om riskerna med svenska kärnkraftverk – två av tre kärnkraftverk är satta under särskild tillsyn. Fler exempel är Svenska Läkare mot Kärnvapen som skriver om hotet från kärnvapen och konstaterar att det inte finns någon svensk krisberedskap för att hantera konsekvenserna av en kärnvapendetonation. Att våld är en del av mångas vardag påminns vi om av Sveriges Kvinno- och tjejjourers riksförbund: förra året hade kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna tillsammans uppåt 65 000 samtal.

På den globala arenan hotar klimatförändringen att trappa upp konflikter eller att förvärra instabiliteten i många länder, vilket Diakonia skriver om i skuggberedningen. Och medan den politiska utvecklingen i Ryssland går i en auktoritär riktning har Sverige kraftigt minskat stödet till aktörer som verkar för en demokratisk utveckling i landet. I ”Det löser sig säkert” ger Östgruppen sin syn på hur Sverige bör förhålla sig till Ryssland för att främja säkerhet och demokratiutveckling.

Detta är bara några exempel på organisationer och frågor som tas upp i vår skuggberedning. Och även försvarsberedningens säkerhetspolitiska rapport utgår från ett breddat perspektiv på vad säkerhet är. Men oavsett om det gäller klimatförändringar, matsäkerhet, eller andra icke-militära frågor, uteblir konsekvensanalysen i ”Vägval i en globaliserad värld”. Rapporten slår fast att vattenkonsumtionen kan öka med 85 procent till 2035, att jordbruksmarken fortsätter att minska, och att västvärlden blir alltmer beroende av import. Det här borde påverka svensk säkerhetspolitik – men hur? Svaren är långt ifrån tydliga.

Försvarsberedningen har alltså döpt sin rapport till ”Vägval i en globaliserad värld” och globalisering handlar om att länder och människor knyts samman. Sverige både påverkas av och påverkar händelser lång bort. Ändå är Sveriges roll i den globala politiken märkligt frånvarande till exempel i rapportens kapitel om Mellanöstern och Nordafrika. Dit har Sverige exporterat vapen till makthavare som slagit ned demokratiaktivister med väpnat våld, samtidigt som biståndsmedel stödjer människorättsaktivister i samma region. Hur hänger det ihop? Finns det någon sammanhängande analys och vision bakom Sveriges globala politik – gör vi egentligen några vägval i en globaliserad värld?

IKFF anser att Sveriges säkerhetspolitiska debatt måste vara mycket bredare än diskussionen om Rysslands militärreform och huruvida Gotland ska militariseras. Varför investerar Sverige 90 miljarder i en ny JAS Gripen om det största hotet är klimatförändringen? Sverige behöver göra ett vägval inte bara för en bredare politik utan för en proaktiv sådan. Ett svenskt vägval som verkligen skulle skapa säkerhet skulle satsa på nedrustning, konfliktförebyggande, insatser för att motverka klimatförändringen, stöd till demokratiska krafter i Ryssland, våldsförebyggande insatser, en stärkt civil krishanteringsförmåga och andra förslag som presenteras i vår skuggberedning. Det skulle göras utifrån en insikt om att Sverige både påverkar och påverkas av vår globaliserade omvärld.

Det här blogginlägget bygger på en debattartikel publicerad på Dagens Arena 14 juni 2013.

Josefine Karlsson

Josefine Karlsson är generalsekreterare för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Detta inlägg är publicerat i Blogg och taggat , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.
 • Vårt nyhetsbrev

 • Senaste inläggen

 • Arkiv

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
 • Follow on Bloglovin