Använd medlemmens rörlighet!

En medlem är en fri radikal, som kan röra sig på nästan alla arenor i sin organisation. Hen kan representera sin förening på en privat middag eller på tunnelbanan, genom att tala om en av föreningens frågor eller bara genom att bära en tröja med ett av föreningens budskap. Då är medlemmen organisationens ansikte utåt. Men medlemmen kan också delta bakom kulisserna i föreningen, när hen är med och fattar beslut på årsmötet, som påverkar hela organisationens verksamhet.

Den här rörligheten skapar stora möjligheter. Om vi analyserar verksamheterna som medlemmen deltar i kan vi hitta sätt att ta tillvara hens kunskaper för att utveckla organisationen. Men när vi tänker på medlemskommunikation brukar vi traditionellt inte fokusera på medlemmen som kunskapsbärare och potentiell utvecklare av verksamheten. Istället brukar vi tänka på medlemsrekrytering och information om föreningens verksamhet. Risken med detta fokus är att medlemmen blir till ett passivt objekt som ska påverkas eller agera på olika sätt. I värsta fall ser vi till och med medlemmens rörlighet som ett problem.

För att bli en förening för alla behöver vi förflytta fokus till att öka medlemmens inflytande på fler områden än enbart årsmötet. Vi behöver sätta delaktigheten i centrum och uppmuntra och rusta den rörliga medlemmen.

Hur ska då detta gå till? Ett sätt är att göra en analys av organisationens praxis för medlemskommunikation. Praxis är de rutiner, mönster och attityder som ligger till grund för hur vi genomför en verksamhet. Att arbeta med praxis innebär att reflektera kring saker vi ofta tar för givet. Vi identifierar vilka risker och möjligheter som finns i enskilda ord, mötesformer eller strukturer inom organisationen. Med hjälp av de nya insikterna kan vi sedan utveckla mönster, rutiner och attityder för att ta tillvara de möjligheter vi sett, och undvika de risker vi upptäckt.

Låt oss se på ett tänkbart exempel:
Föreningen ”Trädkramarna” har svårt att rekrytera nya medlemmar. När de analyserar sin praxis upptäcker de att rekryteringsarbetet är präglat av ett säljtänk. Det har lett till att tjänstemän och förtroendevalda tycker det är svårt att locka nya medlemmar – det känns obekvämt att sälja ett medlemskap. När de istället lägger fokus vid hur medlemmarna kan vara delaktiga i och påverka verksamheten blir det mycket lättare. Inte bara ökar antalet nya medlemmar – även de befintliga medlemmarna blir mer benägna att stanna kvar och utveckla föreningen.

Den 19 februari håller Praxikon en fördjupningskurs i medlemskommunikation tillsammans med Trinambai Consulting. På kursen använder vi just praxisanalyser för att utveckla det strategiska medlemsarbetet.

Hanna Hallmén

Hanna Hallmén är språkvetare och har länge arbetat med kommunikationskurser i ideell och offentlig sektor. Sedan ett år tillbaka är hon en del av forskningsföretaget Praxikon, som analyserar och utvecklar organisationers kommunikativa praxis.

Detta inlägg är publicerat i Blogg och taggat , , , , , , , , . Bokmärk permalänken. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback: Trackback URL.
 • Vårt nyhetsbrev

 • Senaste inläggen

 • Arkiv

  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
 • Follow on Bloglovin